Ոլորտի ղեկավարը 

Նախագծերի պատասխանատուն

Ոլորտի թիրախային խումբը

Սոֆյա Արշակյան

ՀՀ և Արցախի ազգային անվտանգության համատեքստում առկա բոլոր ռիսկերը, սպառնալիքներն ու մարտահրավերները

Ոլորտի նպատակը

Գիտականաորեն հետազոտել ոլորտային խնդիրները, մասնագիտական վերլուծության ենթարկել, առաջադրել լուծումներ, որոնք չեն հակասի ՀՀ, Արցախի և հայ ժողովրդի ազգային-պետական շահերին

Ոլորտային ուսումնասիրության/հետազոտության թիրախն ու նպատակները

Միջդիսցիպլինար քննարկումների և խորհրդակցությունների մոդելով գործակցել Genesis Armenia-ի մյուս ոլորտների հետ, ամբողջացնել ոլորտային ռազմավարությունը, ուրվագծել կարճաժամկետ, միջնաժամկետ և երկարաժամկետ մակարդակներում ՀՀ և Արցախի ազգային ու անվտանգային առաջնահերթություններն ու դրանց իրականացման մեխանիզմները

Մասնագետների, փորձագետների, խորհրդատուների հետ համագործակցության ձևաչափը

Brainstorming-ի և այլ ձևաչափերով քննարկումներ մասնագիտական հանրույթի, կազմակերպությունների ու անհատների հետ: Արտասահմանում գտնվող մասնագետների հետ առցանց հանդիպումներ, էլեկտրոնային հաղորդակցություն: