Ոլորտի ղեկավարը 

Նախագծերի պատասխանատուն

Դիանա Երիցփոխանց

Պապ Խաչատրյան

Ոլորտի թիրախային խումբը

ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, համայնքներ, ՀԿ-ներ, գիտական և ուսումնական հաստատություններ, միջազգային կազմակերպություններ

Ոլորտի նպատակը

Բարելավել և զարգացնել Հայաստանի բնաշխարհի պահպանությունը, նպաստել ոլորտի զարգացմանը միտված օրենսդրական նախաձեռնությունների ընդունմանն ու ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների իրականացմանը։

Ոլորտային ուսումնասիրության/հետազոտության թիրախն ու նպատակները

Կենսաբազմազանություն, անտառներ, օդ, հող, ջուր

Մասնագետների, փորձագետների, խորհրդատուների հետ համագործակցության ձևաչափը

Brainstorming-ի և այլ ձևաչափերով քննարկումներ մասնագիտական հանրույթի, կազմակերպությունների ու անհատների հետ: Արտասահմանում գտնվող մասնագետների հետ առցանց հանդիպումներ, էլեկտրոնային հաղորդակցություն: