Ոլորտի ղեկավարը 

Նախագծերի պատասխանատուն

Արմեն Աթանեսյան

Ոլորտի թիրախային խումբը

Նախադպրոցական, հանրակրթական, բուհական, հետբուհական ենթաոլորտների շահառուները

Ոլորտի նպատակը

Պետական-ազգային գաղափարախոսության, արժեհամակարգի, ազգային ինքնության, սեփական մշակույթի և մշակութային բազմազանության պահպանումը՝ միաժամանակ համամարդկային արժեհամակարգում ՀՀ և հայ ժողովրդի տեղն ու դերը գիտակցելը, գնահատելը և ներկայացնելը: 

Ոլորտային ուսումնասիրության/հետազոտության թիրախն ու նպատակները

Ոլորտի նպատակն է ստեղծել միջավայր, որտեղ անհատը կկարողանա հնարավորինս արագ բացահայտել, ճանաչել ինքն իրեն, նպաստել մասնագիտության ճիշտ ընտրությանը, անհրաժեշտ գիտելիքներով և հմտություններով օժտված անձին առավել արդիական, պրակտիկ, գործուն կրթություն տրամադրել, որի արդյունքում աշխատաշուկա կմտնի իրավագիտակից և մրցունակ քաղաքացի։ 

Մասնագետների, փորձագետների, խորհրդատուների հետ համագործակցության ձևաչափը

Brainstorming-ի և այլ ձևաչափերով քննարկումներ մասնագիտական հանրույթի, կազմակերպությունների ու անհատների հետ: Արտասահմանում գտնվող մասնագետների հետ առցանց հանդիպումներ, էլեկտրոնային հաղորդակցություն: