Ոլորտի ղեկավարը 

Նախագծերի պատասխանատուն

Արփի Եգանյան

Գոհար Հարությունյան

Ոլորտի թիրախային խումբը

ՀՀ, հայկական սփյուռք, միջազգային կազմակերպություններ

Ոլորտի նպատակը

Բարձրացնել ոլորտի կառավարման արդյունավետությունը, բացահայտել ու ժամանակակից տեխնոլոգիական լուծումներով ներկայացնել և արտահանել հայկական մշակութային ժառանգությունը։

Ոլորտային ուսումնասիրության/հետազոտության թիրախն ու նպատակները

Օբյեկտիվորեն վերլուծել մշակութային արտադրանքի ստեղծմանն ու արտահանմանը խոչընդոտող խնդիրները, ձևավորել աշխատող լուծումների շտեմարան, որը հնարավորություն կտա կյանքի կոչել հայկական մշակութային զինանոցի ներուժը, կնպաստի ոլորտի կառավարման արդյունավետության բարձրացմանը: 

Մասնագետների, փորձագետների, խորհրդատուների հետ համագործակցության ձևաչափը

Brainstorming-ի և այլ ձևաչափերով քննարկումներ մասնագիտական հանրույթի, կազմակերպությունների ու անհատների հետ: Արտասահմանում գտնվող մասնագետների հետ առցանց հանդիպումներ, էլեկտրոնային հաղորդակցություն: