Ոլորտի ղեկավարը 

Նախագծերի պատասխանատուն

Ոլորտի թիրախային խումբը

Լիլիթ Սեթյան

Աստղիկ Մնացականյան

Աննա Անանյան

Վարդան Պապիկյան

Աշոտ Բարեքյան

Քաղաքական գործընթացների սուբյեկտներն ու օբյեկտները, քաղաքական ինստիտուտները

Ոլորտի նպատակը

Մշակել ռազմավարություն և իրականացնել ոլորտային ծրագրեր

Ոլորտային ուսումնասիրության/հետազոտության թիրախն ու նպատակները

Միկրո, մակրո և մեգա քաղաքական գործընթացների էության, հիմքերի, նպատակների, դրանց իրականացման հնարավորությունների, գոյություն ունեցող ու նշմարվող ռիսկերի, սպառնալիքների  ուսումնասիրություն

Մասնագետների, փորձագետների, խորհրդատուների հետ համագործակցության ձևաչափը

Brainstorming-ի և այլ ձևաչափերով քննարկումներ մասնագիտական հանրույթի, կազմակերպությունների ու անհատների հետ: Արտասահմանում գտնվող մասնագետների հետ առցանց հանդիպումներ, էլեկտրոնային հաղորդակցություն: